Sekretariatet

IFAG har etableret et sekretariat, der varetager foreningens administration.

Visse dele af administrationen – herunder bl.a. regnskabsfunktionen – er placeret i SMVdanmark – det tidligere Håndværksråd.

Sekretariatet, der består af 3 medarbejdere, har den løbende kontakt til medlemmerne, forbereder bestyrelses- og medlemsmøder, er sparringspartnere for bestyrelsen og udarbejder notater og oplæg til drøftelse og behandling på bestyrelses – og medlemsmøder m.m.

Sekretariatet har den daglige kontakt til foreningens mange samarbejdspartnere, samt distribuerer informationsmateriale, tryksager samt IFAG dokumentation til brug i forbindelse med medlemmernes udførte hovedeftersyn m.m.
På certificeringsområdet leverer sekretariatet kvartalsvise rapporter til medlemskredsen vedr. status o.a. i.f.m. den løbende certificering af branchens mere end 600 servicemontører.


Kontakt sekretariatet:

Sekretariatschef:
John Aagaard
E-Mail: sekr@ifag.dk
Tlf. 2022 3632

Konsulent:
Lotte Dehli
E-Mail: dehli@smvdanmark.dk
Tlf. 3263 0348