Sekretariatet

IFAG har etableret et sekretariat, der varetager foreningens administration.

Visse dele af administrationen – herunder bl.a. regnskabsfunktionen – er placeret i SMVdanmark – det tidligere Håndværksråd.

Sekretariatet, der består af 3 medarbejdere, har den løbende kontakt til medlemmerne, forbereder bestyrelses- og medlemsmøder, er sparringspartnere for bestyrelsen og udarbejder notater og oplæg til drøftelse og behandling på bestyrelses – og medlemsmøder m.m.

Sekretariatet har den daglige kontakt til foreningens mange samarbejdspartnere, samt distribuerer informationsmateriale, tryksager samt IFAG dokumentation til brug i forbindelse med medlemmernes udførte hovedeftersyn m.m.
På certificeringsområdet leverer sekretariatet kvartalsvise rapporter til medlemskredsen vedr. status o.a. i.f.m. den løbende certificering af branchens mere end 600 servicemontører.


Kontakt sekretariatet:

Sekretariatschef:
John Aagaard
E-Mail: jgaa@it.dk
Tlf. 2022 3632

Konsulent:
Nat Valente
E-Mail: valente@SMVdanmark.dk
Tlf. 3263 0316

Bogholderiassistent:
Susanne Hansen
E-Mail: shansen@SMVdanmark.dk
Tlf. 3263 0318

 

Kontakt os her:

IFAG
C/O Håndværksrådet
Islands Brygge 26
2300 København S
Tlf. 3393 2000
E-Mail: sekretariat@ifag.dk