Hovedeftersyn

En truck skal være et sikkert arbejdsredskab

Godshåndtering kræver truck, der lever op til alle sikkerhedskrav for at forebygge arbejdsulykker. Derfor uddannes IFAG truckmontører løbende i den nyeste teknologi indenfor gaffeltruck. I Danmark stiller Arbejdstilsynet krav om er lovpligtigt hovedeftersyn hver 12. måned iht. Bekendtgørelse 1109 af 15. december 1992.

Indholdet af et Lovpligtigt hovedeftersyn på truck afhænger helt af trucktypen. Derfor anvender IFAG fire forskellige kontrolskemaer til Lovpligtigt hovedeftersyn. Disse kontrolskemaer er udviklet i henhold til alle europæiske standarder og normer for gaffeltrucks, og er alle godkendt af Arbejdstilsynet i Danmark. Et eftersyn kan indeholde mere end 70 enkelte kontrolpunkter og kræver indgående kendskab til reglerne for de enkelte typer truck.

IFAG’s Lovpligtigt Hovedeftersyn har sin baggrund i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, samt de ændringer der er i bekendtgørelse nr 670 af 7. august 1995 og bekendtgørelse nr. 832 af 27. november 1998.

Certificerede truckmontører

Høj ensartet kvalitet er IFAG medlemmers målsætning. Derfor er IFAG medlemmernes mere end 600 truckmontører certificeret gennem en uddannelse der afsluttes med en skriftlig prøve. Kun truckteknikere der har bestået prøven og dermed certificeret, må underskrive IFAGs kontrolskema for Lovpligtig hovedeftersyn og montere kontrolskiven på trucken, som det synlige bevis på at trucken lever op til dansk lovgivning – gaffeltruckens smiley.
Alle IFAG montører der er certificerede er udstyret med et ID-kort med montørens navn, billede, firmanavn og gyldighedsdato. Kortet har et certifikatnummer, der skal påføres hovedeftersynsrapporten. Kortet kan altid af kunden forlanges fremvist

Et IFAG hovedeftersyn omfatter kontrol af:

•    Mekaniske dele
•    Sikkerhedsudstyr
•    Betjeningsorganer
•    Energitilførsel
•    Hydrauliske komponenter
•    Pneumatik
•    Eludrustning.

Samtidig undersøges og afprøves maskinens funktioner, herunder foretaget en prøvebelastning af redskabet:

•    IFAG har udarbejdet en checkliste underbygget af en mappe til uddybning af alle checklistens punkter.
•    Materialet har været forelagt Direktoratet for Arbejdstilsynet.
•    Direktoratets bemærkninger er indarbejdet i materialet.
•    IFAG’s Lovpligtige Hovedeftersyn er anerkendt af alle truckbrugere i Danmark.

Når hovedeftersynet er udført bliver maskinen forsynet med et IFAG mærkat der angiver hvornår maskinen igen skal have udført et nyt hovedeftersyn, samtidig får ejeren en kopi af checkliste til dokumentation.

Ejeren af redskabet skal altid kunne dokumentere gennemførelsen og resultatet af hovedeftersynet.

Skal du have udført hovedeftersyn af gaffeltruck, så kontakt vores medlemmer direkte.