Certificering

Certificering af IFAG montører til udførelse af IFAG’s Lovpligtigt Hovedeftersyn
Gyldig fra oktober 2003, Rev. 1.2

Regler for administration og brug af IFAG’s Lovpligtigt Hovedeftersyns certifikater

Baggrund

IFAG’s Lovpligtigt Hovedeftersyn har sin baggrund i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 af 1992, nr. 670 af 1995 og nr. 832 af 1998.

  • IFAG har udarbejdet fire checklister underbygget af en mappe til uddybning af alle checklisternes punkter.
  • Materialet har været forelagt Direktoratet for Arbejdstilsynet.
  • Direktoratets bemærkninger er indarbejdet i materialet.
  • IFAG’s Lovpligtige Hovedeftersyn er anerkendt af alle truckbrugere i Danmark.

 

Certificering af IFAG’s truckmontører

Brancheforeningen IFAG lader foreningens truckmontører gennemføre teoretiske prøver med efterfølgende udstedelse af et certifikat som dokumentation for, at montøren må udføre IFAG’s Lovpligtige Hovedeftersyn, Det er den enkeltes virksomheds ansvar at sikre lokal uddannelse i stoffet som forberedelse til prøven.

Formålet er at sikre branchen et ensartet højt kvalitetsniveau på udførelse af IFAG’s Lovpligtige Hovedeftersyn i Danmark. Samt at benytte det i IFAG’s og medlemsvirksomhedernes markedsføring af IFAG’s Lovpligtige Hovedeftersyn.

Det betyder, at det kun er certificerede IFAG-montører, der må underskrive IFAG’s Lovpligtige Hovedeftersynsrapport. Udførelse af IFAG’s Lovpligtige Hovedeftersyn uden certifikat kan kun ske i samarbejde med certificeret montør.

 

Implementering

Implementering af certificeringen startede i 1999, med et uddannelsesprogram og afsluttende prøver for alle IFAG’s medlemmers montører. Efterfølgende er der i 2003 foretaget en revision af materialet på baggrund af Arbejdstilsynets ændringer på området.

 

Certifikat og prøve

Et “certifikat” består af certifikatet i papirform, samt et kort med montørens navn, firmanavn og gyldighedsdato samt hvilke prøver, der er bestået. Certifikatet udstedes i medlemsvirksomhedens navn, omhandlende pågældende montør. Ved udfyldelse af rapporten påføres certifikatnummer i det dertil indrettede felt. Kortet skal ligeledes fremvises til kunder på forespørgsel.

Prøven afholdes under ledelse og styring af IFAG´s sekretariat. Sekretariatet sikrer, at afholdelse af prøverne sker forskellige steder i landet, der også kan foregå hos medlemsvirksomhederne.

Prøven til (A+B) er en afkrydsningsprøve af 45 minutters varighed, mens C og D hver har en varighed på 15 minutter. For at bestå skal der opnås minimum 90% rigtige besvarelser. I tilfælde af, at en montør ikke kan klare dette krav, kan han gentage prøven. Det er den enkelte medlemsvirksomhed, der afgør om man ønsker at lade montøren gå op til ny prøve, ligeledes antallet af forsøg.

Løbende opdatering af certifikater

Certifikatet har en gyldighed på 3 år. Det kan fornyes med eller uden ny prøve afhængig af udviklingen på det specifikke områder.

Opdatering af Lovpligtig Hovedeftersynsmappe og fornyelse af certifikater kan ske uafhængigt af hinanden. Opdateringskurser kan forekomme uafhængigt af certifikaternes gyldighedsdato. Dette afgøres til enhver tid af IFAG’s bestyrelse.

Certifikater inddrages af medlemsvirksomheden hvis medarbejderen fratræder sin stilling som truck montør og sender det ind til IFAG’s sekretariat, der sletter det. Certifikatet kan ligeledes inddrages af medlemsvirksomheden, hvis en montør misbruger det i form af grove forsømmelser på arbejdets kvalitet.

Montørskift fra ét IFAG medlem til et andet IFAG medlem

Ved jobskifte mellem 2 IFAG medlemmer skal montøren op til nye certificeringsprøver i den nye ansættende medlemsvirksomhed.