HSE - Er du sikker?

HSE - Er du sikker?

HSE - "Health, Safety and Environment” er en fælles betegnelse for sundhed, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Virksomheder, der indarbejder HSE i deres arbejdsopgaver og arbejdsprocesser, skaber grundlag for, at de kan arbejde struktureret og dokumentere, at de på de tre områder arbejder ud fra et mål om en sikrere organisation med minimum risiko for skader og uheld.

IFAG har sammen med medlemskredsens løbende HSE-indsats fortsat søgt at arbejdet med at fremme standarden for, hvordan branchens medarbejdere selv som minimum kan arbejde med sikkerhedsspørgsmål i deres jobudførelse, der primært sker på skiftende arbejdspladser, og hvor betingelser/vilkår hele tiden ændrer sig.

Som et led i arbejdet med at mindske risikoen for skader og ulykker, har IFAG sammen med bl.a. Arbejdstilsynet og andre aktører løbende vurderet, hvilke metoder og læringsprocesser der virker bedst for at fremme målet om at undgå skader og ulykker.

En særdeles god måde til at lære og forstå dette på, er at lytte til podcast. Effekten af denne form for indlæring har vist sig særlig positiv.

IFAG har derfor, som supplement til den øvrige indsats på området, udarbejdet 3 podcast, som medarbejdere og ledere kan lytte til, mens de f.eks. er på landevejen i deres servicebiler mellem de forskellige arbejdspladser.

Podcast - Er du sikker!
Lyt til de 3 podcasts

De tre podcast er tilrettelagt som tre selvstændige udsendelser og baseret på, hvad medarbejdere og ledere bør overveje forud for påbegyndelsen af et job, under arbejdets udførelse samt hvad man efterfølgende kan lære af erfaringerne.
De tre podcast varer hver ca. 30 min.

Det er IFAG’s håb, at alle medarbejdere i branchen samt andre interesserede vil tage godt imod de tre podcast, lytte og diskutere indholdet, der leveres af erfarne kolleger i branchen samt ikke mindst tage ved lære heraf og dermed bringe sikkerheden i TOP.

Husk at det drejer sig om din og dine kollegers sikkerhed – derfor lyt og lær.
Alle links til alle platforme ligger her: Er du sikker? Af IFAG (spreaker.com)
De tre podcast er finansieret af BAF-Industri-Arbejdsmiljø i Industrien, med hvem IFAG har et meget positivt samarbejde.

Test dig selv

Supplerende har IFAG udarbejdet en ”multiple choice” test med 25 spørgsmål, som hver enkelt medarbejder og leder evt. kan vælge at benytte som en prøve på, hvorledes man har forstået indholdet i de tre podcast.
Testsystemet kan downloades fra følgende link:

Test dig selv 1

Test dig selv 2

Test dig selv 3

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System