Lærling top

Lærling i truckbranchen!

Husk - der er rigtig gode betingelser for at komme i lære hos en af IFAG’s mange medlemsvirksomheder.
Du vil få en spændende uddannelse med masser af muligheder nu og i fremtiden.

Er du til store maskiner og spændende udfordringer, og drømmer du om en selvstændig hverdag med masser af ansvar? Så er du den fødte gaffeltruckmekaniker! Som en del af truckbranchen er der en god basis for personlig og karrieremæssig udvikling.
Som færdiguddannet er der spændende jobmuligheder og store udfordringer med bl.a. stort selvstændigt ansvar. Uddannelsen varer kun lidt under 4 år og består af et grundforløb på 20 uger efterfulgt af 3½ år, der veksler mellem praktik og skoleforløb.

Herunder kan du læse lidt mere om, hvad det vil sige at være gaffeltruckmekaniker:

En lærling i branchen der kom i lære i februar 2023 udtaler:

”Det var lidt tilfældigt at jeg kom i lære i truckbranchen, men idet en truck indeholder især el-komponenter og hydrauliske systemer -begge områder der er meget motiverende at blive dygtigere inden for - faldt valget på truckbranchen. Derudover oplever jeg branchen som en ”bred” uddannelse som efterfølgende vil kunne bruges inden for mange områder”.

Hvad laver en gaffeltruckmekaniker?

Som gaffeltruckmekaniker har du mange forskellige arbejdsopgaver, og ingen dage er ens. Jobbet består bl.a. i forskellige typer af reparationer og vedligeholdelse af gaffeltruck. Som mekaniker er det dit ansvar, at alle maskiner fungerer optimalt, og du vil komme til at rode med alt fra motorer, elektronik, transmissioner, styretøj, hydraulik og tårne. Mange funktioner i maskinerne er i dag computerstyrede, så mekanikeren skal kunne læse fejlmeldingerne og finde ud af, hvordan problemet bedst løses for kunden.

Selvom arbejdsopgaverne er de samme, sker arbejdet i gaffeltruckbranchen på 2 forskellige områder. Du kan enten være tekniker på et værksted, eller du kan være udekørende tekniker, hvor arbejdet foregår ude hos kunderne, hvor dit ”værksted” reelt er kundens lokaler og din veludrustede servicebil. Uanset hvor arbejdsopgaverne udføres, er de meget forskelligartede, så derfor er det vigtigt at være omstillingsparat og klar på nye udfordringer.

Har du ikke kørekort inden uddannelsesstart, vil din læreplads betale for, at du får et kørekort, som en del af uddannelsen.

Samme lærling som tidligere refereret udtaler:

”at man skal trives med rollen som selvkørende i ordets bedste forstand – man er både problemknuseren, sælgeren og teknisk backup over for kunden”.

Hvordan kommer jeg i gang med uddannelsen?

For at starte på en erhvervsuddannelse, skal du blot have afsluttet 9. klasse. Uddannelsen kan starte enten på skolen eller hos en virksomhed. Med mesterlære starter du i virksomheden med en uddannelsesaftale. Her vil det første år træde i stedet for grundforløbet på skolen.

Også de, der starter på skole, skal have en praktikplads efter grundforløbet. Du kan f.eks. få en læreplads ved at henvende dig til én eller flere af IFAG’s medlemsvirksomheder. På IFAG’s hjemmeside finder du en liste over virksomhederne med links til deres hjemmesider med kontaktinformation. Når du kontakter en virksomhed med henblik på at komme i lære, så spørger du blot efter virksomhedens servicechef eller personaleafdeling. Vi kan love dig, at alle medlemsvirksomhederne vil tage godt imod dig.

Ønsker du hjælp med at finde en læreplads, kan du også få hjælp af skolen. Hvis ikke det lykkes at finde en praktikplads, er der også mulighed for skolepraktik. Lærlinge med en uddannelsesaftale får elevløn under uddannelsen. Elever uden en uddannelsesaftale, kan få SU efter de er fyldt 18 år.

Du kan få yderligere vejledning om praktikpladser, uddannelsesaftaler m.v. på de tekniske skoler.

En lærling der er kommet i lære i juni 2023, svarer i forbindelse med spørgsmålet hvorfor valget faldt specifikt på truckbranchen?

”Jeg synes at arbejdet med truck og lagerteknik virker utroligt spændende og udfordrende, ligesom jobbet som udekørende montør har nogle faktorer der tiltaler mig meget, herunder kundekontakten, selvstændigheden og udfordringer og den omskiftelige hverdag. Derudover er jeg meget interesseret i at udvikle mig inden for de elektriske komponenter, hvilket der heldigvis er meget af på en truck.

Sidst men ikke mindst bidrog de ordnende forhold samt fokus på et godt og sikkert arbejdsmiljø positivt på mit endelige valg”

Hvordan er uddannelsen opbygget og hvad består den af?

Uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik.

På følgende skoler kan du tage grundforløb 1 og 2

 • ZBC/Slagelse
  Kontaktperson:
  Praktikpladskonsulent Fikret Hodzic
  Tlf.: 2535 5280
 • EUC Nordvest/Thisted
  Kontaktperson:
  Lærepladskonsulent Lars Røge Hammer
  Tlf.: 3010 6570
 • UCRS/Skjern 
  Kontaktperson:
  Virksomhedskonsulent Alf Kaare Andersen
  Tlf.: 2280 0036
 • HEG/Aars 
  Kontaktperson:
  Virksomhedskonsulent Jess Winter
  Tlf.: 2931 5796
 • Hansenberg/Kolding 
  Kontaktperson:
  Virksomhedsservice Tina Haarbo Kristensen
  Tlf.: 7932 0398
 • EUC Nord/Hjørring 
  Kontaktperson:
  Uddannelsesleder Claus René Mikkelsen
  Tlf.: 7224 6538

Skole:
Skoleundervisningen er delt i et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet varer 20 uger, og kan efter ønske udvides med yderligere 20 uger til uddannelse i en række specialer. Hovedforløbet varer 35 uger, og er fordelt over hele uddannelsesperioden.
Undervisningen omfatter brede, almene fag, mere teknisk faglige fag, samt en række specialefag, der alle er yderst relevante for din fremtidige karriere som gaffeltruckmekaniker. Uddannelsen kan opbygges som projektarbejde og andre undervisningsformer. Du kan altså selv være med til at forme din undervisning og vælge en række specialer, som du har interesse for. Du kan også bygge ekstra moduler på grundfagene, dvs. gennemføre dem på et højere niveau

Praktik:
I praktikperioden hos virksomheden bliver du oplært i de arbejdsområder og funktioner, som er relevante for både virksomheden og din uddannelse på den tekniske skole. Her får du også muligheden for at prøve kræfter med den spændende dagligdag for en gaffeltruckmekaniker.

Eksamen:
Hele uddannelsesforløbet afsluttes med en skriftlig og en praktisk prøve – svendeprøven – der aflægges på skolen. Herefter er du færdiguddannet og klar til at arbejde på egen hånd.

Hvad med løn under uddannelsen?

Uddannelsen er ganske gratis. Du får løn fra den dag, uddannelsesaftalen træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. For personer, som er fyldt 25 år, er der mulighed for at få voksenelevløn, svarende til fagets mindsteløn, hvis Arbejdsformidlingen kan godkende uddannelsen som tilskudsberettiget.

Foreningens mange medlemsvirksomheder glæder sig til at høre fra dig. Tøv ikke og kontakt den virksomhed som du synes passer bedst til dig så hurtigt som muligt. Vi lover, at det vil åbne helt nye muligheder for dig nu og i fremtiden.

På et spørgsmål til en af de tidligere refererede lærlinge om hvordan den pågældende så på fremtiden i truckbranchen var svaret:

”I min korte karriere har jeg kunnet konstatere at det er en branche i stor udvikling, specielt indenfor automation.
Jeg oplever en spændende udvikling og stor bevågenhed i branchen som helhed herunder gode muligheder for personlig- og faglig udvikling”

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System