En spændende uddannelse med mange muligheder

Er du til store maskiner og spændende udfordringer, og drømmer du om en selvstændig hverdag med masser af ansvar? Så er du den fødte gaffeltruckmekaniker! Som en del af truckbranchen er der gode muligheder for personlig og karrieremæssig udvikling.
Som færdiguddannet er der altså spændende jobmuligheder, med mulighed for at arbejde selvstændigt og tilrettelægge sin egen arbejdsdag.
Uddannelsen varer kun lidt under 4 år og består af et grundforløb på 20 uger efterfulgt af 3½ år, der veksler mellem praktik og skoleforløb.
Herunder kan du læse lidt mere om, hvad det vil sige at være gaffeltruckmekaniker:

Hvad laver en gaffeltruckmekaniker?

Mange forskellige arbejdsopgaver og ingen dage, der er ens. Sådan ser hverdagen ud for en gaffeltruckmekaniker, som skal udføre alle typer af reparationer og vedligeholdelse på gaffeltruck. Alt fra motorer, elektronik, transmissioner, styretøj, hydraulik, tårne osv.

Som gaffeltruckmekaniker har du mange forskellige arbejdsopgaver, og ingen dage er ens. Jobbet består bl.a. i forskellige typer af reparationer og vedligeholdelse af gaffeltruck. Som mekaniker er det dit ansvar, at alle maskiner fungerer optimalt, og du vil komme til at rode med alt fra motorer, elektronik, transmissioner, styretøj, hydraulik og tårne. Mange funktioner i maskinerne er i dag computerstyrede, så mekanikeren skal kunne læse fejlmeldingerne og finde ud af, hvordan problemet bedst løses for kunden.

Selvom en del af arbejdet foregår på værkstedet, så ligger det meste af arbejdet ude hos kunderne, hvor du med kort varsel kan blive kaldt ud for at reparere en maskine direkte på pladsen. Derfor er det vigtigt at være omstillingsparat og klar på nye udfordringer, så du hurtigt kan køre ud i en veludrustet servicevogn og yde en god service til kunden. Har du ikke kørekort inden uddannelsesstart, vil din læreplads tilbyde dig at få et kørekort uden omkostninger, som en del af uddannelsen.

Hvordan kommer jeg i gang med uddannelsen?

For at starte på en erhvervsuddannelse, skal du blot have afsluttet 9. klasse. Uddannelsen kan starte enten på skolen eller hos en virksomhed. Med mesterlære starter du i virksomheden med en uddannelsesaftale. Her vil det første år træde i stedet for grundforløbet på skolen.

Også de, der starter på skole, skal have en praktikplads efter grundforløbet. Du kan selv skaffe dig en praktikplads f.eks. ved at henvende dig til én eller flere af IFAG’s medlemsvirksomheder. På IFAG’s hjemmeside finder en liste over virksomhederne med links til deres hjemmesider med kontaktinformation. Når du kontakter en virksomhed med henblik på at komme i lære, så spørger du blot efter virksomhedens servicechef. Vi kan love dig, at alle medlemsvirksomhederne vil tage godt imod dig.

Ønsker du hjælp med at finde en læreplads, kan du få hjælp af skolen. Hvis ikke det lykkes at finde en praktikplads, er der også mulighed for skolepraktik. Lærlinge med en uddannelsesaftale får elevløn under uddannelsen. Elever uden en uddannelsesaftale, kan få SU efter de er fyldt 18 år.

Du kan få yderligere vejledning om praktikpladser, uddannelsesaftaler m.v. på de tekniske skoler.

Hvordan er uddannelsen opbygget og hvad består den af?

Uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik:

Skole:
Skoleundervisningen er delt i et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet varer 20 uger, og kan efter ønske udvides med yderligere 40 uger til uddannelse i en række specialer. Hovedforløbet varer 35 uger, og er fordelt over hele uddannelsesperioden.
Undervisningen omfatter brede, almene fag, mere teknisk faglige fag, samt en række specialefag, der alle er yderst relevante for din fremtidige karriere som gaffeltruckmekaniker. Udannelsen kan opbygges som projektarbejde og andre undervisningsformer. Du kan altså selv kan være med til at forme din undervisning og vælge en række specialer, som du har interesse for. Du kan også bygge ekstra moduler på grundfagene, dvs. gennemføre dem på et højere niveau

Praktik:
I praktikperioden hos virksomheden bliver du oplært i de arbejdsområder og funktioner, som er relevante for både virksomheden og din uddannelse på den tekniske skole. Her får du også muligheden for at få skidt under neglene og prøve kræfter med den spændende dagligdag for en gaffeltruckmekaniker.

Eksamen:
Hele uddannelsesforløbet afsluttes med en skriftlig og en praktisk prøve – svendeprøven – der aflægges på skolen. Herefter er du færdiguddannet og klar til at komme ud og i gang med arbejdet.

Kan jeg under uddannelsen evt. komme til udlandet og arbejde?

Ja, det kan du. Siden 1992 har det været muligt at tage en del af praktikuddannelsen i udlandet. Det er et kontant svar på den internationale udfordring, og de økonomiske støtteordninger gør, at det ikke behøver at koste ret meget.

Din IFAG praktikplads vil være dig behjælpelig med at finde en virksomhed i udlandet, som kan tage imod dig.
Et praktikophold i udlandet har mange fordele for dig. Du vil gennemgå en personlig udvikling og blive mere moden, selvstændig og ansvarsbevidst. Du bliver alt efter praktikperiodens længde i udlandet flydende i eller får et godt kendskab til et fremmedsprog, og du lærer dit fag at kende fra nye vinkler. Ved opholdet i udlandet får du direkte kendskab til andre produktions- og markedsforhold og en oplevelse for livet.

Hvad med løn under uddannelsen?

Uddannelsen er ganske gratis. Du får løn fra den dag, uddannelsesaftalen træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. For personer, som er fyldt 25 år, er der mulighed for at få voksenelevløn, svarende til fagets mindsteløn, hvis Arbejdsformidlingen kan godkende uddannelsen som tilskudsberettiget.

IFAG

C/O SMVdanmark
Islands Brygge 26
2300 København S
+45 33 93 20 00
info@ifag.dk
crossmenu